Rätten att styra sitt eget liv – viktiga ord i LSS

Regeringen tycker att lagen om stöd och service, LSS, är svår att tolka. Därför har regeringen sagt att LSS-utredningen ska ta reda på ifall det ska vara tydligare vad de centrala begreppen i LSS betyder. Centrala begrepp är viktiga ord i lagen, som till exempel: goda levnadsvillkor, delaktighet, självständighet och rätten att leva som andra. De handlar om att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att styra över sitt eget liv.

Centrala begrepp – viktiga ord i LSS

FUB håller inte med om att begreppen i LSS är otydliga. Men de kan vara svåra att tolka. Därför har vi några förslag på hur det kan bli lättare. Vi tycker till exempel att det borde stå i lagen att varje person har rätt att tolka vad orden betyder för den personen. Det borde också stå om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i lagtexten.

FUB är med i Handikappförbundens arbetsgrupp om LSS och tillsammans har vi skrivit om det här i ett ställningstagande. Klicka här för att läsa ställningstagandet om centrala begrepp.

LSS – Låt den enskilde definiera sitt eget liv – pressmeddelande från Handikappförbunden

På bilden: FUB:s förbundsjurist Jesper Symreng och förbundsordförande Thomas Jansson, som är med i Handikappförbundens arbetsgrupp om LSS.

En del länkar och text uppdaterade efter att Handikappförbunden bytt namn till Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Publicerad:
fredag 24 februari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se