Regeringen tackar för möte om LSS

I december var FUB och andra funktionshinderorganisationer på ett möte med regeringen om utredningen om LSS.

I ett brev till funktionshinderorganisationerna tackar statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson för mötet och för de synpunkter som kom fram.

Madeleine Harby Samuelsson skriver att hon förstod att alla funktionshinderorganisationer var överens om att LSS måste fortsätta vara en rättighetslag med möjlighet att överklaga beslut.

Klicka på Läs mer för citat av Madeleine Harby Samuelsson och Thomas Janssons kommentar.

Läs mer

Publicerad:
måndag 25 januari 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se