Rektorer får mer kunskap om särskilt stöd

FUB:s utbildningskommitté har sedan 2013 arbetat hårt tillsammans med SRF, Autism- och Aspergerförbundet och till viss del även RBU för att rektorer i sin utbildning ska lära sig om funktionsnedsättning.

– Vi har särskilt tryckt på kognition, men eftersom det är upp till varje lärosäte så har vi begränsad möjlighet att påverka in i minsta detalj, berättar Anna Gabrielsson, jurist på Riksförbundet FUB. Men det nya målet i rektorsutbildningen är en liten seger för oss!

Från och med hösten 2015 finns ett nytt mål i rektorernas utbildning – att ”elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas.”

Utbildning med nytt mål gör redan skillnad – artikel i SkolLedaren

Lena Högback Nimhed på Skolverket tycker att det redan märks skillnad. Hon berättar att rektorerna är mycket intresserade av stöd till elever med funktionsnedsättning. 

På bilden: FUB:s utbildningskommitté med Inger Olsson, Sara Sjöberg, Barbro Berger, Jeanette Persson, Pentti Lamberg, kommitténs ordförande, och Anna Gabrielsson. 

Läs mer

Publicerad:
tisdag 10 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se