Rektorer kan för lite – debattartikel i Dagens Samhälle

Svenska skolor brister i att ge särskilt stöd till elever som behöver det. Kunskapen om funktionsnedsättningar och hur de påverkar inlärning behöver bli bättre. Det visar rapporter från Skolinspektionen.

Rektorerna är nyckelpersoner och rektorernas utbildning behöver innehålla mer om elever med funktionsnedsättning.

Just nu arbetar Skolverket med rektorsutbildningarna. Vi uppmanar därför Skolverket att ta chansen att se till att undervisning om olika funktionsnedsättningar kommer med i rektorernas utbildning.

”Vi står till ert förfogande” avslutar FUB, Autism- och Aspergerförbundet och flera andra handikappförbund en gemensam debattartikel på Dagens samhälle.

Rektorer vet för lite om funktionsnedsättningar – debattartikel i Dagens Samhälle 

Publicerad:
fredag 10 januari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se