Respekt för rättigheter? Ny rapport om funktionsrätt

Idag den 3 december, på internationella funktionshinderdagen, kommer Funktionsrätt Sveriges rapport ”Respekt för rättigheter?”. 83 organisationer har granskat hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen. Rapporten presenteras på ett seminarium i riksdagen nu på eftermiddagen.

I rapporten finns mycket kritik mot funktionsrättspolitiken i Sverige. Men det finns också 134 förslag på hur det kan bli bättre.

Funktionsrätt Sverige berättar om arbetet med rapporten och vad som kommit fram:

  • Rättighetsperspektiv saknas när det gäller personer med funktionsnedsättning.
  • Myndigheter och domstolar använder inte Funktionsrättskonventionen för att tolka rättigheter.
  • Det är stora olikheter över landet.
  • Lagarna har brister, det saknas uppföljning av att lagar följs och det är svårt att kräva sina rättigheter i domstol.
  • Trots de senaste årens högkonjunktur har stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. Men enligt konventionen får ett land inte backa på rättigheter.
  • Risken för fattigdom ökar. Många saknar stöd, bostad, utbildning och jobb och får allt mindre makt att bestämma över sina liv.

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” finns också på lättläst. Se bilagorna!

Sverige – från föredöme till riktigt dåligt exempel – Funktionsrätt Sveriges debattartikel i Expressen (3 december 2019) 

Publicerad:
tisdag 3 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se