Riksdagsseminarium: Staten behöver ge ursäkt till dem som bott på institution

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till.

Nu ordnar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium.

Vi kommer berätta historiska fakta och förklara varför staten behöver ge en ursäkt till alla de människor som sattes på dessa institutioner.

Tid: onsdag den 10 mars klockan 13:00-13:55
Plats: Du deltar på seminariet via Zoom

Klicka här för att anmäla dig!

Seminariet kommer att textas, spelas in och läggas ut på nätet.

Program

  • Bengt Eliasson och Lina Nordquist från Liberalerna inleder.
  • Diana Chafik, vice ordförande i Handikapphistoriska föreningen, berättar om vikten om historiska perspektiv och kunskap om institutionerna och gör några nedslag från 1900-1970.
  • Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, reflekterar över institutionsboende utifrån personliga erfarenheter under 1970-talet.
  • Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, berättar om sina upplevelser av institutioner på 1990-talet och den personliga assistansen.
  • Judith Timoney, ombudsman på FUB, talar om boenden i nutid och de problem som fortfarande finns.
  • Frågestund och avslutning

Varmt välkommen!

Åsa Strahlemo, DHR

Judith Timoney, FUB

Bengt Eliasson och Lina Nordquist, Liberalerna

Läs mer

Publicerad:
tisdag 2 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se