Riktlinjer för sjukvård för utvecklingsstörda

Nu har Västra Götalandsregionen bestämt riktlinjer för hur alla ska få en bra vård.

Det gäller alla vuxna med medfödda funktionsnedsättningar. T ex personer med utvecklingsstörning eller autism.

Riktlinjerna visar hur ansvaret ska fördelas mellan primärvården, länssjukvården och vuxenhabiliteringen.

Klicka på kantrubriken ”Riktlinjer för sjukvård för utvecklingsstörda” här intill för att läsa mer!

Publicerad:
onsdag 19 april 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se