Risk att smitta sprids mellan äldreomsorg och LSS

FUB har skrivit till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om att en del kommuner vill att personal arbetar i både äldreomsorg och LSS-verksamhet. Det kan göra att smitta sprids mellan äldreomsorg och LSS-bostäder.

Vi vill att myndigheterna rekommenderar kommunerna att inte lägga scheman så att samma personer arbetar med både äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder.

Hela brevet finns under Läs mer och under Bilagor.

Läs mer

Publicerad:
fredag 17 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se