Samtal med kommunstyrelsens ordförande

I april träffade vi i FUB Hudddinges styrelse Daniel Dronjak  som är kommunstyrelsens ordförande för samtal om hur vi och kommunen ser på framtiden  för funktionshidrade. Vi fokusera främst på boende,daglig verksamhet  och Assistans  inom LSS

Publicerad:
tisdag 1 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se