Samtal om arbete och utvecklingsstörning

Forte bjöd in till ett samtal om arbete för personer med utvecklingsstörning. De flesta personer med utvecklingsstörning har inte arbete. Riksförbundet FUB:s ombudsman Judith Timoney var en av dem som var med i panelen.

Innan panelsamtalet berättade forskarna Veronica Lövgren och Kristina Szönyi om rapporten ”Forskning i korthet: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete” (länk till lättläst version). Forskarna tackade bland annat FUB Umeå, Abbas Haghjo och Conny Bergkvist som på olika sätt hjälpt dem i arbetet med rapporten.

Se seminariet om ”Intellektuell funktionsnedsättning och arbete” här nedanför.

Publicerad:
onsdag 20 september 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se