Samverka om ögruppen i stadshuset!!!!

Inför planerad flytt av Ö-Gruppens verksamheter vill FUB Lidingö att samverkansmöten genomförs med föreningar enligt LSS samt att diskussionsgrupper startas med de berörda funktionsnedsatta för att lyssna av vad respektive individ vad som är viktigt.

Publicerad:
torsdag 22 februari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se