Samverkan mellan Funktionsstöds- förvaltningen, idéburna sektorn & Malmöbor

FUB Malmö deltar i ett projekt som har till syfte att arbeta fram en struktur för en långsiktigt hållbar samverkan mellan Funktionsstödsförvaltningen och idéburna organisationer och Malmöbor. För FUB Malmös del är koppling till avdelning ”LSS bostäder” och avdelning ”Hälsa, stöddaglig verksamhet” inom Funktionsstödsförvaltningen ett bra forum för dialog om ”våra hjärtefrågor”.

Publicerad:
tisdag 13 november 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se