Samverkan

Vi har agerat för att få till samverkan med kommunen (en rättighet enligt LSS) i frågor som berör oss. Det gäller LOV-utredningen och omorganisationer inom fritidssidan. Se bilaga

Publicerad:
fredag 9 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se