Sex miljoner till Störd och stolt – för mångfald och tolerans.

– Vi är mycket glada och stolta att vi nu har möjligheten att kunna göra detta projekt. Ett projekt där fler får bygga självkänsla och som skapar spännande mötesplatser där vi oavsett funktionsnedsättning kan utveckla varandra, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB

”Störd och stolt” vill göra Sverige bättre genom att sprida personliga berättelser av personer med utvecklingsstörning, skapa nya samarbeten och mötesplatser, samt öka sysselsättningsgraden för fler med funktionsnedsättning.

Inom projektet kommer FUB samla in berättelser av människor med utvecklingsstörning från hela landet och alla åldrar. Några personer väljs ut och utbildas för att dela sin egen berättelse som talare och förebilder. Synliggörandet och uppmärksamheten är viktig och kampanjen fokuserar på mötet mellan människor och det faktum att vi alla har behov och brister – att vi alla är ”Störda och stolta”.
Sysselsättning är vägen till ett hållbart och inkluderande samhälle, därför vill ”Störd och stolt” inspirera och ge goda exempel på arbeten och bra arbetsplatser. Med det här projektet vill FUB ta nästa steg tillsammans med personer med utvecklingsstörning för att ta plats i samhället och visa vad mångfald och tolerans kan vara.

Se film och läs mer om mångfald och tolerans på https://mangfaldframgang.se/vara-projekt/stord-och-stolt/

 

Publicerad:
tisdag 8 oktober 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se