Skrämmande brister för dold riskgrupp

Eva Flygare Wallén, forskare på Karolinska Institutet, och Harald Strand, ordförande för Riksförbundet FUB, i debattartikel idag:

Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder – debattartikel på Altingets webbplats

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och autism tillhör riskgrupperna för att bli mycket sjuka av det nya coronaviruset. i De flesta bor i LSS-bostäder.

Men personal i LSS-bostäder har ofta ingen skyddsutrustning. De har inte heller fått veta hur de ska ta hand om personer som blir sjuka av det nya coronaviruset.

Några kommer behöva ligga på sjukhus. För dem är risken stor att personal på sjukhuset vet väldigt lite om vilka behov personer med utvecklingsstörning och/eller autism har.

I debattartikeln skriver vi att kommuner och regioner måste:

  • planera för att många personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism tillhör riskgruppen
  • se till att det finns skyddsutrustning för personal i LSS-bostäder
  • ge fakta till personal på sjukhus om hur de bäst kan bemöta en patient med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism
Publicerad:
torsdag 9 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se