Skydda barn med funktionsnedsättning mot våld

Risken att utsättas för våld är dubbelt så stor för barn med funktionsnedsättning än för andra barn.

FUB skriver debatt idag tillsammans med RBU, Allmänna barnhuset, Bräcke diakoni, Funktionsrätt Sverige och Folke Bernadottestiftelsen:

Skydda funktionsnedsatta barn mot våld – debattartikel på Altinget.se

Våra krav för att barns röster ska höras:

 1. Information till barnen själva
  Även barn som inte pratar med munnen kan kommunicera och förstår mer än många tror.
 2. Fråga barnen för att få veta
  Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med och svara i nationella undersökningar.
 3. Tydlig vägledning till professionen
  Barnkonventionen är nu lag. Även barn med funktionsnedsättning ska få information de förstår om sina rättigheter. De som arbetar med barn ska få verktyg att möta barn med funktionsnedsättning.
 4. Minska tabut genom att prata med föräldrarna om risk för våld
  Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning känner sig ensamma i ansvaret för sina barn. De ska veta vem de kan prata med om de är oroliga att pressen de känner ska gå ut över barnen.
 5. Tidiga LSS-insatser för barn och familj
  LSS-insatser riktade till barn och familjer har minskats och begränsats. LSS-insatsen råd och stöd bör användas som det var tänkt för att underlätta för familjerna.
 6. Utveckla samarbete inom och mellan olika myndigheter
  Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, behövs för att uppfylla Barnkonventionen.
Publicerad:
tisdag 22 december 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se