Socialstyrelsens rapport bekräftar FUB:s farhågor

Den 12 december släppte Socialstyrelsen sin rapport ”Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet”. Av rapporten framgår att två vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen har inneburit att allt färre beviljas personlig assistans.

Av de som påverkas av domarna är 40% barn.

Rapporten visar också att kommunerna i många fall beviljar mer begränsade alternativ som inte tillgodoser den enskildes samtliga hjälpbehov.

Riksförbundet FUB har nyligen i en debattartikel beskrivit hur LSS har urholkats genom ett antal domar. Det är tydligt att domstolarna saknar kunskap om LSS innebörd och vad det innebär att leva med omfattande funktionsnedsättningar.

Riksförbundet FUB hoppas att regeringen tar kritiken på allvar och vidtar åtgärder för att återta intentionerna med LSS. Klicka här för att läsa artikeln på SVT Opinion: ”Bristande LSS-kompetens har raserat lagen”

Publicerad:
torsdag 14 december 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se