Socialutskottets utfrågning om personlig assistans

Riksförbundet FUB var med på Socialutskottets öppna utfrågning om personlig assistans.

Under mötet talade personer från bland annat Försäkringskassan, Socialstyrelsen och LSS-utredningen om hur personlig assistans fungerar idag.

Forskaren Lennart Erlandsson berättade att det behövs en bättre metod för myndigheter att fatta beslut om LSS-insatser.

Riksförbundet FUB konstaterar att många inte får personlig assistans idag trots att de behöver det. Det krävs lagändringar och bättre kunskap hos myndigheter och domstolar.

Tyvärr verkar det som att regeringen väntar på LSS-utredningens rapport innan man kommer lämna fler lagförslag. LSS-utredningen kommer lämna sin rapport i oktober 2018.

Under Läs mer finns en sammanställning av vad som kom fram under utfrågningen. 

Socialutskottets öppna utfrågning om personlig assistans går att se på Riksdagens hemsida 

Läs mer

Publicerad:
onsdag 31 januari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se