Hoppa till innehåll

Sök lediga jobb på FUB

Publicerad:

Ett nytt projekt startar snart, och FUB söker en pedagogisk ansvarig i projektet på 50%.

Tjänsten går att kombinera med en tjänst som samordnare för Inre Ringen Sverige på 50%.

Information om båda tjänsterna finns under Läs mer.

Läs mer

Pedagogiskt ansvarig i projekt/Samordnare Inre Ringen Sverige

Tjänsterna är på 50% vardera och kan sökas separat eller tillsammans som en 100% tjänst.
Tjänsten som pedagogiskt ansvarig är en projektanställning på 50% som avslutas den 31 december 2026. Tjänsten som samordnare är en visstidsanställning som avslutas 31 december 2026.

Pedagogisk ansvarig i Arvsfondsprojekt:

Riksförbundet FUB ska tillsammans med Autism Sverige, Svenska Downföreningen, Forum Carpe, LSS hälsan Stockholm, Funktionsstöd Göteborg, Södertälje kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan genomföra projektet Mötas och Må bra. Projektet är treårigt med start den 1 januari 2024 och finansieras genom medel ifrån Allmänna Arvsfonden som har gett stöd till FUB-projekt i flera decennier.

Antalet äldre personer med IF har ökat mycket under senare år. Stödet till äldre med IF behöver utvecklas och spridas då ohälsan hos denna grupp är betydligt högre än hos andra äldre.

Projektet har som syfte att skapa nya sorters träffpunkter för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt att ta fram stödmaterial och metoder för att öka den fysiska och psykiska hälsan.  Detta för att ge ökad livskvalitet, möjlighet till ökad social interaktion och hälsa för äldre med IF. Projektet är nationellt och har många samarbetspartners. Aktiviteter kommer att utföras i olika delar av landet, vissa regelbundet, andra endast under begränsad period.

Arbetsbeskrivning

Du har ansvar för det pedagogiska arbetet i projektet. Du kommer ha stort ansvar när det gäller att ta fram utbildningsmaterial. Du ansvarar för samordningen i materialframtagning med våra partners och dokumenterar arbetet. Projektet ska ta fram material både till personer med IF och till personal och andra runt omkring. Viss administration förekommer. Du är van föreläsare som pedagogiskt kan framföra ditt budskap.

Arbetsfördelningen kommer vara ojämnt fördelad över året med mer arbete under höst och vårtermin samt mindre arbetsmängd över sommaren. En stor del av ditt arbete kommer du kunna utföra hemma på distans och till viss del själv styra när du utför. Resor inom Sverige kommer att förekomma ofta, dessa planeras i god tid. Projektteamet kommer ha regelbundna möten i Stockholm, du behöver därför bo i Storstockholm. Arbete på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant arbetslivserfarenhet och högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Du får gärna vara specialpedagog, arbetsterapeut eller liknande. Du är van att arbeta i projektform och har erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial. Du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är i övrigt viktigt att du har kunskap om och förståelse för förutsättningarna inom ideell-, offentlig och/eller politiskt styrd verksamhet.

Som person är du bra på att upptäcka möjligheter och du räds inte oväntade utmaningar. Du är driven i ditt arbete och nyfiken på nya arbetssätt och metoder. Du är lyhörd, bra på att inspirera och att bygga relationer. Du gillar att ta ansvar och att planera, strukturera och följa upp ditt arbete.

Krav

 • Relevant utbildning och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete.
 • Van att hålla i presentationer och leda workshops, seminarier med mera.
 • God kännedom om målgruppen. (vuxna/äldre med intellektuell funktionsnedsättning)

Meriterande

 • Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial riktade till olika grupper.
 • Erfarenhet av att samordna och dokumentera ett utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av arbete i projekt.

Samordnare för Inre Ringen Sverige:

Inre Ringen Sverige är FUB:s plattform för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning/IF.

Som samordnare håller du i kansliets riktade arbete med medlemmar IF och är även handledare för en medarbetare med IF på riksförbundets kansli (rekryteras under 2024).
Du ansvarar bland annat för Inre Ringens Sveriges styrelse och deras arbete, inklusive planering och genomförandet av styrelsemöten, Inre Ringens nyhetsbrev och kontakt med lokala Inre Ringen sektioner och andra nätverk för medlemmar med IF.

Arbete på kvällar och helger förekommer.

Som handledare för kansliets medarbetare med IF, stödjer du personen i planeringen och genomförande av arbetsuppgifter samt koordinerar samarbetet med kansliets övriga medarbetare.

Krav

 • Relevant utbildning och erfarenhet av samordning
 • Kännedom om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning

Meriterande

 • Erfarenhet av att arbeta med personer med IF, t.ex. i LSS verksamheter
 • Erfarenhet av att arbeta med anpassad information (t.ex. lättläst svenska och bildstöd)
 • Kunskap Funktionsrättskonventionen och LSS lagstiftning

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett arbete i en stimulerande miljö som genomsyras av positiva engagemang där du har möjlighet att åstadkomma skillnad för många människor. Medlemmar i FUB är personer som har intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga och många fler som vill visa att de tror på allas lika värde.

Tillträde

Omgående

Ansökan

Välkommen att visa intresse genom att skicka din ansökan till Robert Öberg, robert.oberg@fub.se, senast 25 januari 2024.

Vid frågor om uppdraget som pedagogiskt ansvarig kontakta Robert Öberg, robert.oberg@fub.se, mobil: 070-209 23 43.

Vid frågor om samordningsuppdraget, kontakta ansvarig ombudsman, Judith Timoney, judith.timoney@fub.se, telefon 08-508 866 23 (ledig t.om. 8/1 2024).

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Ange löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om Riksförbundet FUB på www.fub.se.

Läs mer om Inre Ringen på www.fub.se/inre-ringen.

Läs mer om Arvsfondsprojektet här: Nytt projekt med sikte på bättre liv för äldre med IF.