Stämmorna är slut

Jenny Klippan Västerås sekreterare har medverkat på Riksklippans stämma i Bålsta i två dagar. Många spännade beslut har tagit och en ny styrelse har valts och stämman beslutade att Riksstämman ska hållas vartannat år. Klippan medverkade så klart på FUB forum och 60 årsjubileum fredag – lördag. Höjdpunkten var filmen från Störd Stolt galan förra året.

Tre från styrelsen har tillbringar nästan tre dagar FUBs Förbundsstämma i Bålsta.  Vi firade så klart FUB 60 årsjubileum det kommer en rapport senare. Många spännade föredrag som gav oss tillbakablickar och hur FUB ska jobba i framtiden. Vi fick ockå information om Arvsfondprojekten många spännade projekt som FUB drivit dom senaset åren. Ny förbundsstyrelse valdes ochFUB kommer att ha förbundsstämma varje år. 

Publicerad:
söndag 22 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se