Stiftelsen ALA 50 år

Igår, den 13 november, firades Forskningsstiftelsen ALA, som grundades av Riksförbundet FUB för femtio år sedan, 1964 i Uppsala.

Många som forskat om funktionshinder under femtio år var med under dagen. Det var ett kärt återseende för flera av gästerna som var en del av ”ALA-familjen” under längre och kortare perioder.

De medverkande berättade personligt om sina år på ALA. Många samarbetade med professor Gunnar Kylén, som var en av Sveriges viktigaste forskare om utvecklingsstörning.

Vi fick också höra kort om en del av all forskning som bedrevs i ALA:s regi inom psykologi, pedagogik och sociologi. Den här forskningen påverkade vardagen för personer med utvecklingsstörning på många sätt.

Dagen avslutades med en blick framåt. Det kom flera spännande förslag för ALA:s verksamhet under de kommande femtio åren!

Hela jubileumsdagen filmades. Filmen kommer efter nyår.

Stiftelsen ALA – läs gärna mer om ALA

Några av deltagarna:

Cecilia Malmström och Mårten Söder på ALAs jubileum
Cecilia Malmström och Mårten Söder, två personer som funnits i ALA:s krets under många år.

Karl Grunewald och Carl Leczinsky på ALAs jubileum
Karl Grunewald, tidigare medicinalråd och chef för Handikappbyrån /Socialstyrelsen, och Carl Leczinsky, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond.

FUBs ordförande Thomas Jansson, Barbro Lewin samt Gert Iwarsson
FUBs ordförande Thomas Jansson, Barbro Lewin samt Gert Iwarsson.

Alla foton: Agneta Heins

Läs mer

Publicerad:
fredag 14 november 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se