Studiecirkel: När jag inte längre är med…

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden

Anhörigkonsulent och kurator från kommunens habilitering erbjuder dig som anhörig till ett vuxet barn med funktionsnedsättning möjlighet att vara med i en studiecirkel utformad av Bräcke diakoni.

Anmälan görs till anhörigkonsulent Annie Mattelin på telefonnummer: 0729 613639 eller e-post: annie.mattelin@malmo.se. Hit kan du även vända dig om du har frågor kring studiecirkeln.

Max 8 deltagare. Studiecirkeln pågår 9 tisdagar.

Läs mer i bilagan.

Publicerad:
tisdag 10 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se