Svar och Ny inbjudan från BUN.

Kerstin Angel ordförande i BUN har nu svarat på vår inbjudan till den 14/11. 
Pga kort framförhållning så visade det sig att det var en omöjlig tid för flera tjänstemän och politiker.

Vid nästa nämndsmöte med  ”Tema Särskolan” erbjuds föräldrar från särskolan att medverka. Det blir då ett tillfälle att möta och framföra synpunkter o frågor till alla politiker och rektorer, verksamhetschef samt förvaltningschef.

Kerstin skriver
Föräldrar till barn i grundsärskolan hälsas på detta sätt välkomna till Barn- o utbildningsnämndens ordinarie sammanträde Onsdag 23/11 kl 13.30 i KS-salen, Stadshuset.
20 min är avsatt för dessa frågor och blir på så sätt inledning på en längre resultatredovisning om särskolan.

Falkenbergs FUB har blivit ombedda att sprida denna inbjudan på så många sätt som möjligt.

Våra frågor som vi vill ha svar på är bl.a. 
Särskoleflytt, varför?
Konsekvensanalys?
Delaktighet, samverkan, dialog?
Vilka pedagogiska och sociala hänsyn har tagits?
Nivå på beslutet (Nämnd/fullmäktige)?

Publicerad:
torsdag 10 november 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se