Sverige måste ta Barnkonventionen på allvar

Idag är en historisk dag för barns rättigheter i världen. Barn ska få möjlighet att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barns rättigheter om ett land bryter mot Barnkonventionen. Men inte i Sverige.

Sverige är en förebild för andra länder när det gäller för barns rättigheter. Sverige var med och tog fram Barnkonventionen och vi var det första landet i världen som förbjöd alla former av barnaga. 

Men Sverige vill inte ge barn möjlighet att lämna in klagomål till FN. Läs här en debattartikel i Dagens Samhälle om det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen. FUB är en av flera organisationer som skrivit under debattartikeln.

Läs mer

Publicerad:
måndag 14 april 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se