Hoppa till innehåll

Tack alla som deltog på stämmorna!

Publicerad:

Förra helgen hade FUB sin förbundsstämma och Inre Ringen sin riksstämma. Vi valde in nya personer i styrelserna och röstade om motioner. Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd och tycka till om hur FUB och Inre Ringen ska arbeta. Det var bra diskussioner och många bra beslut fattades.

Stort tack till de tidigare styrelserna för allt ni gjort dessa år! Och ett stort lycka till önskar vi de nya styrelserna!

Inre Ringen Sveriges nya styrelse. Från vänster: Markus Petersson, Kristine Pettersson, Jenny Gustavsson, Elin Vesterlund, Gunilla Karlsson, Mattias Melin, Jan Larsson.
FUB:s nya Förbundsstyrelse. Från vänster: Krister Ekberg, Martin Hagberg, Anders Lago, Jan-Åke Wendel, Elisabeth Sandlund, Fredrik Seidel, Astrid Seter, Monika Gebart, Elisabeth Ingvarsson, Linda Hansen Grundel, Ylva Wretås, Stefan Römer.

En del i programmet för stämmorna var Forum FUB. Då talade Bengt Westerberg, tidigare socialminister, Elaine Johansson, tidigare ordförande i FUB, och Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Vi fick också höra hur de arbetar med samverkan och delaktighet för personer med LSS-insatser i Falkenbergs kommun. Det var intressant att lyssna!

Övre vänstra hörnet: Elaine Johansson. Övre högra hörnet: Andreas Svensson, områdeschef Funktionsstöd och Linda Forsell, metodutvecklare, Falkenbergs kommun. Nedre vänstra hörnet: Bengt Westerberg. Nedre högra hörnet: Camilla Waltersson Grönvall.

Vi gjorde också mycket annat roligt, som grillkväll, disco och karaoke.

Tack till alla medlemmar som var med på stämmorna!