Tecken som stöd

Teckenkommunikation
– Grundkurs och Påbyggnad

Du som är cirkelledare, anhörig, personal eller på annat sätt möter personer med språkstörning är välkommen till våra utbildningsdagar. Framför allt handlar det om personer med utvecklings-störning och/eller autism och som behöver ”Tecken som stöd” för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Du kan välja att delta enbart en av dagarna, men den som anmäler sig till båda har företräde.

Tid:
Grundkurs – Tisd. 21 okt. kl 09.00 – 15.00
* Grundkunskaper om ”tecken som stöd”
* Teckenträning
* Tips, material och idéer

Påbyggnad – Fred. 14 nov. kl 09.00 – 15.00
* Teckenträning
* Tips, material och idéer
* Hur kan jag lära andra?

Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping

Medv: Marie Frejinger, lärare i teckenspråk och teckenkommunikation

Kursavgift: 800: -/kursdag inkl. kaffe och lunch
Cirkelledare från SV Jönköpings län ingen avgift
Avgiften betalas mot faktura

Material: För böckerna ”Tecken förstås” och ”Tecken till hands” tillkommer 270: –

Anmälan:www.sv.se/jonkopinglan under rubriken ”Funktionsnedsättning”
senast den 6 okt. Max. 20 deltagare.
Frågor ang. anmälan tel 036-290 64 45 eller kristina.fritz@sv.se
Bekräftelse utskickas ca en vecka innan kurs.

Kursansv: Christina Heldemark, SV Jönköpings län, tel 036-290 64 43,
christina.heldemark@sv.se

Publicerad:
torsdag 18 september 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se