Thomas Jansson om Aran som kastades ut från sin gruppbostad

FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i ETC efter ETC:s artikel om Aran Lalehabbasi som har blivit uppsagd från sin gruppbostad för att han är utåtagerande:

”Grundproblemet är enligt Thomas Jansson en alltför hög personalomsättning inom omsorgssektorn samt att det ofta saknas tillräcklig kunskap och kompetens.

– De här personerna med autism och utvecklingsstörning har svårt att kommunicera ut vad de känner. När de upplever sig som trängda och pressade från flera håll kan de därmed bli aggressiva och utåtagerande.”

”Sunt förnuft tycks ha lämnats utanför” – läs hela artikeln med Thomas Jansson i ETC

Publicerad:
onsdag 26 april 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se