Två till temadagar om skola och utbildning

– Hur tycker du att skolan fungerar?

– Får ditt barn den skolgång hen har rätt till?

– Vilka skolfrågor är viktiga för dig?

FUB:s skolkommitté bjuder in till digitala temadagar för att berätta om vårt arbete och informera om aktuella skol-och utbildningsfrågor.

Daniel Östlund, fil dr, bitr. professor i pedagogik inriktning specialpedagogik och forskare, kommer medverka som föreläsare.

Vi kommer också att leda gruppsamtal där syftet är att samla in dina erfarenheter och frågor om skola och utbildning.

Vi har tre likadana temadagar. Den första har varit, men två temadagar är kvar:

Klicka på Läs mer om du vill se programmet för temadagarna.

Varmt välkommen

FUB:s skolkommitté

FUB:s skolkommitté

 

Läs mer

Publicerad:
måndag 22 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se