Utbildningsdag för samläsning för fler

Idag ordnar FUB:s skolkommitté en utbildningsdag om samläsning i gymnasieskolan tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Under dagen föreläser bland annat FUB, SPSM, Skolverket och skolledare.

Samläsning betyder att elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har undervisning tillsammans. Det kallas också integrerad undervisning.

Genom denna utbildningsdag hoppas vi att fler gymnasieskolor ska erbjuda samläsning till de elever som kan och vill!

Klicka på Läs mer under bilderna för att få veta mer om utbildningsdagen.

Läs också om utbildningsdagen på SPSM:s webbplats: Samläsning ger likvärdiga förutsättningar och vidgar vyer

Therese Lindahl, SPSM, och Eva-Lisa Andersson, SPSM, presenterar upplägg för dagen.

Therese Lindahl, SPSM, Zarah Melander, Riksförbundet FUB, och Eva-Lisa Andersson, SPSM.

Robert Öberg, fd skolledare håller en inspirerande föreläsning med rubriken ”Din tur – min tur, vi kan mer än vi anar”.

Stora bilden: Helena Vita, Skolverket. Föreläser om rapporten om samläsning.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 12 februari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se