Hoppa till innehåll

Utredningsförslag om assistans ett steg i rätt riktning

Publicerad:

En statlig utredning föreslår att staten ska ta över hela ansvaret för personlig assistans.

Idag är ansvaret delat mellan kommunerna och staten.

FUB tycker det är ett bra förslag. Och det är bra att utredningen säger att det måste vara tryggare för den som har assistans. Men det gäller alla andra LSS-insatser också, menar FUB.

Läs mer

Det delade ansvaret mellan kommuner och staten kan innebära att behovsbedömning och beslut om antal timmar görs i två olika utredningar, trots att det handlar om samma person.

Utredningen föreslår nu att Försäkringskassan ska ansvara för att göra samtliga behovsbedömningar och fatta samtliga beslut om antalet timmar.

– FUB:s och Inre Ringens medlemmar med personlig assistans har väntat länge på konkreta förslag så att vi som behöver assistans verkligen kan leva som andra, utan ständig oro och osäkerhet, säger Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige.

Markus Petersson Fotograf Linnea Bengtsson

– Att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans är ett steg i rätt riktning. Men det handlar inte om någon ”quick fix”! Det finns många frågor kvar att rätta ut innan jag känner att jag kan andas ut.

Utredningen lyfter att syftet med en ensam huvudman är att skapa rättssäkerhet och lika bedömningar oavsett var man bor. Dessutom föreslår utredningen att kravet på god kvalitet ska förtydligas i lag och att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att utvärdera kvaliteteten i assistansen.

Riksförbundet FUB välkomnar att utredningen betonar vikten av god kvalitet och självbestämmande och efterlyser samma kraftfulla åtgärder när det gäller de övriga nio LSS-insatserna.

– Det är mycket positivt att reformen av personlig assistans nu genomförs. Samtidigt vet vi att samtliga LSS-insatser kännetecknas av rättsosäkerhet och bristande jämlikhet över landet. Givetvis måste regeringen ta ansvar för god kvalitet och självbestämmande i hela LSS, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn