Utvecklande samarbete kring flerfunktionsnedsättning

FUB:s kommitté för flerfunktionsnedsättning består av (från vänster på bilden) Lotte Blumenthal, Lena Skoglund, Gunnar Halin och ombudsman Eva Borgström.

De träffade Birgitta Olofsson, möjliggörare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Lennart Magnusson, chef för Nka. 

FUB:s kommitté och Nka har arbetat mycket tillsammans för personer med flerfunktionsnedsättning.

På mötet pratade de om ett projekt för metodutveckling på daglig verksamhet för personer med flerfunktionsnedsättning. 

Läs gärna mer om flerfunktionsnedsättning här: www.fub.se/utvecklingsstorning/flerfunktionsnedsattning – klicka på Läs mer-pluset!

Publicerad:
fredag 29 maj 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se