Vad ska FUB arbeta för? Skriv motioner!

FUB är en stor förening med över 26 000 medlemmar. Ett sätt för alla att vara med är genom förbundsstämman vartannat år. FUB:s lokalföreningar och länsförbund skickar sina ombud till förbundsstämman. Kallelsen kommer snart.

Alla (FUB:s medlemmar, länsförbund och lokalföreningar samt Inre Ringen-sektioner) kan skriva motioner till förbundsstämman med förslag på vad FUB ska arbeta för.

Motioner till FUB:s förbundsstämma

Motioner från enskilda medlemmar och lokala Inre Ringen-sektioner ska ha kommit till lokalföreningen senast 30 november året innan stämman. Läns-Inre Ringen-sektioner lämnar motioner till länsförbundet, samma datum gäller.

Motion från länsförbund eller lokalförening till förbundsstämman ska ha kommit till riksförbundet senast 31 december året före förbundsstämman.

Läs mer om motioner i stadgarna och God föreningssed. Om du har frågor, kontakta Attila Fabian på förbundskansliet, 08-508 866 58, attila.fabian@fub.se.

Inre Ringen Sverige har sin riksstämma dagarna före FUB:s förbundsstämma. Information om motioner till Inre Ringen Sveriges Riksstämma finns här!

Publicerad:
onsdag 6 november 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se