Var finns funktionsrätts-konventionen i Sveriges politik?

Idag är det internationella funktionsrättsdagen. Det har snart gått 12 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige.

Men vardagen för människor med funktionsnedsättning har blivit allt svårare.

– Riksförbundet FUB anser att regeringen genast måste ta reda på om funktionsrättkonventionen kan bli svensk lag, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. För just nu ifrågasätts rättigheter på ett sätt som hade varit otänkbart för inte så länge sedan. De blir kostnader som kan strykas från en dag till en annan!

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Foto: Charlotte Rückl

Läs mer

Publicerad:
torsdag 3 december 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se