Varför just sockor den 21 mars?


Datumet, 21 mars, valdes eftersom det är unikt för Downs syndrom med 3 kromosomer 21. Kromosomer ser ut som små kryss och sockor som paras ihop med hälarna mot varandra ser, med lite fantasi, ut som kromosomer. Strumpor är dessutom något de flesta har hemma och använder varje dag, därför är det lätt att vara med.

Öppnar upp för samtal
Med denna enkla gest – att ta på sig olika sockor i samband med 21 mars, har vi alla fått en chans att på ett lekfullt sätt visa och stå upp för mångfald i samhället och alla människors lika värde. I glädjen som detta skapar finns en öppning till fördjupade samtal om hur olikheter berikar och en ingång till att fördjupa sina kunskaper. Kunskap som behövs för att medvetandegöra vilka strukturer i samhället som fortsätter att utestänga och diskriminera individer och grupper. Kunskap om mänskliga rättigheter och hur de fantastiska skrivningar som finns i både konventioner och lagstiftning faktiskt kan bli verklighet om vi på allvar tar tillvara på mångfaldens kvaliteter och styrkor. Tillsammans. Genom samtal, diskussion, samverkan och aktion.

Publicerad:
torsdag 17 mars 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se