Vi blir också äldre

Allt fler personer med utvecklingsstörning lever allt längre.

Då behövs mer kunskap.

De äldre med utvecklingstörning ska  få rätt stöd, både för att förstå det normala åldrandet och för att förstå sjukdomar som kommer när man blir äldre.

FUB samarbetar med Hjälpmedelsinstitutet, Carpe, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum. Vi ordnar tillsammans  en konferens den 14 november 2013: Vi blir också äldre – levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning som åldras

Bilden kommer från framsidan av en lättläst broschyr om att bli äldre. Den kan beställas av Riksförbundet FUB. 

Läs mer

Publicerad:
torsdag 1 augusti 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se