Viktig debatt om flytt av särskolan till Söderskolan.

Tisdagen den 1 november hade Falkenbergs FUB bjudit in föräldrar, lärare, andra berörda och politiker till ett möte på Vesterhavsskolan. Syftet var att få svar på frågor om vad som ligger till grund för det beslut som fattats att flytta särskolan till Söderskolan höstterminen 2017. 
Drygt 50 personer var närvarande och hade möjlighet att ställa frågor.

FUB:s ordförande Karin Borgström hälsade alla välkomna.
Karin informerade kort om Falkenbergs FUB och varför föreningen var angelägen om att kalla till detta möte. 

Kvällen inleddes med en föreläsning av Therése Mineur, lektor i handikappvetenskap på högskolan i Halmstad. Therése arbetar med forskning ur ett elevperspektiv. Föreläsningen handlade om ”En särskild skolform eller en särskiljd skolform.”
Therese föreläser
Allt från hur särskolan bildades och hur den sedan under åren utvecklats till vad den är idag. Therése gav oss många tänkvärda ord och synpunkter på vad man bör ta hänsyn till när man gör förändringar för barn med funktionsnedsättning. Det är helt ofattbart att ingen konsekvensanalys är gjord innan beslutet togs anser Therése.

Efter föreläsningen hade Inger Svensson, lärare på Tullbroskolan begärt en stund för att tillsammans med en kollega redogöra för den konsekvensanalys som de själva gjort. I den låg många viktiga aspekter på de konsekvenser det får att flytta skolan från stan. Det är mycket mer än skog dessa barn behöver. 

Därefter fanns det möjligheter för alla att ställa frågor till närvarande politiker om på vilka grunder beslut är fattat. Susan Pettersson/KD var den enda närvarande av de som varit med och fattat beslutet. 

Susan meddelande mot slutet av kvällen, att hon inser och erkänner att man inte varit tillräckligt informerade om vad beslutet skulle få för konsekvenser. Susan lovade också ett nytt möte, som kommunen kommer att bjuda in föräldrar, lärare och FUB till.
Detta gav oss en förhoppning om att det kanske skulle gå att tänka annorlunda.

FUB vill rikta ett stort tack till Vesterhavet som med kort varsel upplåtit lokalen till oss och till Therése Mineur som också med kort varsel kunde komma och ge oss viktig faktainformation om förutsättningarna för våra barn i särskolan. Det stärkte oss mycket.

Tack till er politiker som tagit sin fritid i anspråk och ville vara med den här kvällen. 

Till sist ett stort tack till lärare, föräldrar och andra anhöriga som var på plats och ställde konkreta bra frågor och såg till att öka förståelsen för våra barn i särkolan. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Under Läs mer hittar du ytterligare sammanfattning av kvällen från Hallands Nyheter.

Läs mer

Publicerad:
torsdag 3 november 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se