Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel?

Medlemmarna är våra bästa kunskapskällor!
Med hjälp av vår nya medlemspanel vill vi fortsätta att utvecklas som organisation genom att hämta in medlemmars synpunkter i olika aktuella frågor. Genom att svara på återkommande enkäter, med ett fåtal frågor vid varje tillfälle, kan alla som är med i medlemspanelen bidra till FUB:s intressepolitiskt påverkansarbete på ett mycket värdefullt sätt.

Vill du vara med i panelen?

Skicka bara din mejladress till lss@fub.se så ser vi till att du kommer med! (Naturligtvis kan man gå ur panelen närsomhelst.)

Välkommen!

Riksförbundet FUB, Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00

Publicerad:
tisdag 2 maj 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se