Hoppa till innehåll

Remissvar

I svar på remisser bidrar FUB med kunskap och synpunkter på förslag inom många olika områden. I remissvaren kan du läsa vad FUB vill.

I vänstermenyn hittar du FUB:s remissyttranden ordnade efter år.