Remissvar

I svar på remisser bidrar FUB med kunskap och synpunkter på förslag inom många olika områden. I remissvaren kan du läsa vad FUB vill.

I vänstermenyn hittar du FUB:s remissyttranden ordnade efter år.

 

 

Senast uppdaterad:
onsdag 5 augusti 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se