Inre Ringens riksstämma 2022

Vartannat år har Inre Ringen Sverige riksstämma. Då möts ombud från hela Sverige för att bestämma vad Inre Ringen Sverige ska arbeta med framöver, och välja personer till Inre Ringen Sveriges styrelse.

Inre Ringens riksstämma är den 12-14 maj 2020. FUB:s förbundsstämma är dagarna efter.

Mellan stämmorna är det Forum FUB, som alla ombud är med på.

Torsdag 12 maj: från kl 12:00 startar registrering och lunch. Efter lunchen startar Inre Ringens riksstämma.

Fredag 13 maj: Inre Ringens riksstämma fortsätter och Forum FUB startar efter lunchen.

Lördag 14 maj: Forum FUB fortsätter och efter lunch slutar Inre Ringens riksstämma.

Alla Inre Ringen-sektioner kan skicka ombud till stämman. FUB-föreningar eller länsförbund som inte har en Inre Ringen-sektion kan också skicka ombud. Det ska vara en person som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).

Sista anmälningsdag för lokalföreningar är den 17 mars.

Sista anmälningsdag för länsförbund är den 17 april.

Välkomna!

Mer information kommer.

Senast uppdaterad:
onsdag 10 november 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se