Springglädje för alla

Nu startar springglädje för alla igen. Löpning/ rörelse/ hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller NPF diagnos.

Rörelseglädje och gemenskap för alla oavsett förmåga.

måndagar i Mariebergsskogen kl. 17.15-18.15 med start 31/5.

Bilagor

Senast uppdaterad:
maj 31, 2021