Tom

Gåvor och stöd

Vill du skänka en gåva till föreningen?

FUB Kungälvs bankgiro är 5254-0341.

Ring gärna vår kassör Ingegerd Svensson på telefon 0706-698276
eller skicka e-post till ingegerdlm.svensson@gmail.com,
så ser vi lättare när gåvan har kommit in.

Här kan du läsa mer om att testamentera till FUB. Du flyttas till RIksFUBs hemsida.
(Klicka på tillbaka-pilen när du vill komma tillbaka hit igen.)

Kontakta någon i styrelsen om du vill att arvet ska gå till just FUB Kungälv.

Varmt tack för din gåva!

Humanfonden

Du kan stödja FUB samtidigt som du sparar pengar i Humanfonden. 

Ett hjärtevarmt tack till alla som sparar i Humanfonden till förmån för FUB Kungälv.

Vill du också spara i Robur Humanfond? Mer information finns här: http://www.fub.se/stod-fub/robur-humanfond

Senast uppdaterad:
april 13, 2020