FUB KUNGÄLV

Välkommen till föreningen FUB Kungälv!

Här på vår webbplats har våra medlemmar och vänner alltid tillgång till senaste nytt från FUB Kungälv. Synpunkter på webbplatsen kan skickas till charlotta.lindstrom@kungalv.fub.se.

FUB Kungälv finns på Facebook också.

Vill du få aktuell information direkt i din mail? Skicka ett mail till fubikungalv@gmail.com så kommer du med på vår mail-lista.

  • FUB är en intresseorganisation som arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
  • FUB påverkar och bevakar dessa personers intressen i kommuner, landsting samt hos myndigheter inom olika samhällsområden.
  • FUB arbetar för att skapa gemenskap bland medlemmarna.
  • FUB ordnar fritidsaktiviteter.
  • FUB ger information till medlemmar och utomstående om funktionshindret utvecklingsstörning.

Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Kontaktperson

Ewa Christina
Ottosson
ewaott@hotmail.com
0303-22 13 90
073-141 80 83

Bankgiro

5254-0341

Länsförbund

FUB Västra Götalands län