Hoppa till innehåll

FUB KUNGÄLV

Välkommen till föreningen FUB Kungälv!

Här på vår webbplats har våra medlemmar och vänner alltid tillgång till senaste nytt från FUB Kungälv.

FUB Kungälv finns på Facebook också.

  • FUB är en intresseorganisation som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.
  • FUB påverkar och bevakar sina medlemmars intressen i kommuner, landsting samt hos myndigheter inom olika samhällsområden.
  • FUB arbetar för att skapa gemenskap bland medlemmarna.
  • FUB ordnar fritidsaktiviteter.
  • FUB ger information till medlemmar och utomstående om funktionshindret intellektuell funktionsnedsättning.

Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

 

Vill du få aktuell information direkt i din mail? Skicka ett mail till fubikungalv@gmail.com så kommer du med på vår mail-lista.

Synpunkter på webbplatsen kan skickas till charlotta.lindstrom@kungalv.fub.se.

 

Bilden högst upp på sidan: 
En härlig träningsmatch med mycket glädje mellan FUB Kungälv innebandylag och några spelare från IBK Kungälvs herrar och två ytterligare spelare.

 

Kontaktperson

Ewa Ottosson
ewaott@hotmail.com
0303-22 13 90
073-141 80 83

Bankgiro: 5254-0341

Webbplats: https://www.fub.se/lokal/fub-kungalv/

Länsförbund: FUB Västra Götalands län

Läs mer

För att nå målet om ett gott liv för alla med intellektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opinionsbildning och påverkansarbete bland allmänhet och beslutsfattare.

FUB bidrar i media och genom egna kanaler med sakkunskap och erfarenhet från personer som har IF och deras anhöriga.

FUB bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och samverkan, för att kunna vara med innan viktiga beslut tas, som handlar om personer med IF. Det gäller stat, regioner och kommuner, myndigheter, andra beslutsfattare och ansvariga huvudmän – alla som har inflytande över personer med IF och deras liv.

FUB samarbetar med andra funktionsrättsorganisationer i gemensamma frågor och  deltar i internationellt utbyte av kunskap och intressepolitiskt arbete.

FUB verkar för att forskning om IF ständigt utvecklas, tillvaratas och lyfts fram.

FUB:s arbete har två dokument om mänskliga rättigheter som grund:

  • Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen)

Dessutom finns i Sverige Lag om Stöd och service, LSS, som säger att alla personer med IF ska kunna leva ett gott liv.

Mer om vad FUB arbetar med just nu finns i FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024, se Bilaga.

Bilagor