Tom

Påverkans- och intressegrupper

För att en förening ska fungera måste det finnas engagerade personer som funderar, hittar på och anordnar olika aktiviteter.
Styrelsen har det övergripande ansvaret, men mycket av verksamheten sker i grupper som arbetar självständigt och rapporterar till styrelsen.

Du kan läsa mer här nedanför om vilka grupper som finns i FUB Kungälv.

I bilagan står vilka personer som ingår i grupperna och deras kontaktuppgifter.

Om du vill vara med i en grupp så ring eller maila till någon i styrelsen eller till de som jobbar i grupperna.

Läs mer

Senast uppdaterad:
mars 14, 2021