Tom

Lagtexter

Lagar m.m

 

Ny LSS-utredning på gång.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en av
de absolut framgångsrikaste lagarna, såväl nationellt som internationellt.
Denna rättighetslag har i flera år varit föremål för olika attacker utan att politiker och i slutändan staten med kraft förhindrat denna urholkning.

Rättighetslagen är en stark grund för personer med funktionsnedsättning för att uppnå goda levnadsvillkor och målet ett samhälle för alla. I det senaste direktivet till en ny LSS-utredning är det i praktiken fokus på ekonomiska mål och avsaknad av en framtidsvision för att utveckla rättighetslagen.

Läs om kommitténs direktiv (Dir. 2016:40), ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”:
Ansvarig utredare är Gunilla Malmborg.

Senast uppdaterad:
januari 9, 2020