Tom

Styrelsen

Styrelsen för 2021 har följande sammansättning

Ordförande Lena Renlund 070 – 296 43 87
Styrelseledamot Maria Alm 070 – 342 68 87
Styrelseledamot Sven Nordlund 072 – 236 16 39
Styrelseledamot LM Smith 070 – 818 47 91
Styrelseledamot Vakant
Suppleant Ulla Johansson 070 – 328 96 85
Suppleant Robert Ångman 073 – 030 21 68
Suppleant Åsa Åsberg 070- 3698714
Suppleant Nadja Lundgren 073 – 150 50 65
Suppleant Therese Hellqvist 073 – 800 14 41
Senast uppdaterad:
februari 21, 2021