Hoppa till innehåll

FUB UMEÅ

 

FUB, För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

 

FUB är ingen vanlig förening!

Vi är din röst i samhället!

Vi jobbar med frågor som rör dig!

 

FUB anser att alla människor ska:

  • Rikt och mångsidigt få utnyttja sina resurser.
  • Få leva ett fullvärdigt liv i gemenskap med andra.
  • Få vara delaktiga i samhället på sina villkor.

FUB är ingen vanlig förening. Vi jobbar med frågor som rör dig och din familj. Tillsammans med dig kan vi föra din och dina närståendes talan i Umeå.

Nu är det viktigare än någonsin att vi tillsammans agerar som ett stöd för varandra. Tiderna förändras och åtstramningar görs på alla håll. Med ditt medlemsskap och engagemang blir vi en starkare grupp i samhället. Vi behöver dig för att få veta hur din situation ser ut och hur du ställer dig till frågor som rör dig och dina närstående. Detta är viktigt för oss, så att vi kan följa upp hur kommunen och landstinget tar sitt ansvar när det gäller våra rättigheter enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

FUB arbetar för alla personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) oavsett graden av funktionsnedsättning. FUB är också öppen för anhöriga, lärare, personal, fritidsledare och andra intresserade.

Dessutom har vi ganska trevligt när vi umgås och delar med oss av våra erfarenheter.

FUB – en viktig del av ditt liv!

Det är vi tillsammans som kan påverka!

DU SOM INTE ÄR MEDLEM – GÅ MED NU!

Direkt länk: https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/

Facebook

FUB Umeå är en offentlig grupp där du kan skriva och ta del av inläggen som görs.

Länk till FUB Umeås Facebooksgrupp:
https://www.facebook.com/groups/199731460127964/

Kontaktperson

Lena Renlund
umea@fub.se
070-296 43 87

Bankgiro: 363-8962

Länsförbund: FUB Västerbottens län