Tom

Samiras fond

Syfte
Fonden som grundades i samband med Samira Haghjos bortgång 9 februari 2002 har till huvudsakligt ändamål att främja livssituationen/livskvaliteten för personer med flerfunktionshinder och utvecklingsstörning.

I syfte att tjäna det bestämda ändamålet kan fonden lämna bidrag till barn, unga och vuxna med flerfunktionshinder. Fonden kan också stödja föräldrar till ovan nämnda grupp där ej bidrag utgår från myndighet.

Styrelsen
Samiras fond har en egen styrelse, som verkar under FUB Umeås organisation. FUB Umeås årsmöte godkänner ev. ändringar i stadgarna.
Fondens styrelse utgörs av följande:

Ordförande

Sven Nordlund

072 – 236 16 39

Ledamot

Ulla Johansson

070 – 328 96 85

Ledamot

Therese Hellqvist

073 – 800 14 41

Ledamot

Abbas Haghjo

070 – 594 40 44

 

Villkor

Bidrag beviljas ej till kostnader som åligger stat eller kommun.
Bidrag beviljas ej heller till grupper, organisationer eller institutioner.

Ansökan
Ansökningsperioden till Samiras fond är 1/1–15/4. Ofullständigt ifyllda ansökningar samt ansökningar inkomna under annan tid behandlas ej. Intyg från läkare, kurator och dyl. underlättar bedömningen av ansökan. Medlemskap i FUB är prioriterande.

Besked skickas ut till samtliga sökande men däremot returneras inte insända ansökningar/handlingar.

Bidrag utbetalas under maj månad. Fondens styrelse behandlar ansökningarna konfidentiellt och har ingen skyldighet att motivera sina beslut.

Ansökan ställs till:
FUB Umeå
Samiras fond
Mariehemsvägen 7 N
906 54 Umeå

Gåvor till Samiras fond
Clearingnummer: 8420–2 Kontonummer: 964 741 290–8
Swish-nummer: 123 554 68 33
FUB Umeås bankgiro:363–8962, ange ”Samiras fond”.

Vänligen ange ditt namn och adress, vilket förenklar för oss att kunna skicka tackkort.

Tack för din gåva!

Relaterat dokument att hämta
Ansökningsblankett
Information om Samiras fond
Stadgar

Senast uppdaterad:
januari 18, 2021