Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivare

FUB:s medlemsrådgivare är ett stöd för föräldrar som har barn med IF,  för vuxna med funktionshindret och deras närstående. Medlemsrådgivaren är FUB-medlem och ofta själv förälder till ett barn med utvecklingsstörning / IF. Hen får årlig fortbildning i frågor som rör personer med utvecklingsstörning.

Medlemsrådgivaren kan vara ett personligt stöd som hjälper dig och din familj att komma fram till lösningar som känns riktiga för er. Det kan vara aktuellt när familjen står inför förändringar som att barnet ska börja i förskolan eller skolan, börja på korttids eller flytta hemifrån. Rådgivaren kan också vara ett stöd i kontakterna med olika myndigheter. Genom medlemsrådgivaren kan du också få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.

Kontakta kansliet 070-605 26 20 , info@fubkarlstad.se för mer information om våra medlemsrådgivare i Värmland