Tom

Rättsombud

Rättsombud är en person som har till uppgift att hjälpa medlemmar inom FUB Värmland i juridiska frågor. Rättsombudet får regelbunden utbildning och uppdateras kontinuerligt på rättsliga beslut. Rättsombudet kan hjälpa dig med följande:

Förklara innebörden i beslut eller avslag
Hjälpa dig med ansökningar eller överklaga beslut
Få reda på vad man har för rättigheter enligt lagen
Få reda på vilka skyldigheter kommun och andra myndigheter har enligt lagen

FUB’s rättsombud i Värmland

Rut Jontén Persson
0570-146 48
rutjonten@telia.com

 

Senast uppdaterad:
mars 17, 2020