Hoppa till innehåll

Personuppgiftspolicy

Det här är en övergripande policy för Riksförbundet FUB. Vi respekterar och värnar om personlig integritet och sparar bara personuppgifter som vi behöver för att uppfylla föreningens mål och våra medlemmars behov.

Vi har laglig grund för all inhämtning och behandling av personuppgifter.

Vi begär in samtycke när det behövs för att säkerställa att vi följer dataskyddsförordningen.

Vi har tydlig och tillgänglig information om vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.

Vi uppdaterar våra policies och avtal efter hand för att säkerställa att vi följer lagen och respekterar den personliga integriteten.

Vi har förteckningar över vilka personuppgifter vi har och på vilket sätt vi använder dem.

Vi har förteckningar över vilka som har tillgång till vårt medlemssystem och begränsar tillgången till så få personer som möjligt.

Vi säljer inte personuppgifter utan samtycke.

Om vi lämnar vidare personuppgifter till tredje part (exempelvis kommuner för att ta emot bidrag) begär vi in samtycke från berörda personer.

En enskild har rätt att hos FUB begära tillgång till och rättelse eller radering av dennes personuppgifter.

Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt och inte utan laglig grund. Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.